Việc làm Bắc Cạn   Hệ thống có 30 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 371152 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/03/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Nà lầu xã tú trĩ huyện bạch thông bắc cạn
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319322 Môn dạy: Toán học Lớp 7 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 8A Phường Đức Xuân
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319321 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 24/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 8A Phường Đức Xuân
- Môn dạy:Tiếng Anh Lớp 7
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318965 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tú trĩ
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318932 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Hoc cap toc
- Địa chỉ: Tu tri
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318887 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tu tri bach thong
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256147 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 21/03/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: E hiện tại mong trung tâm có thể giúp e học cấp tốc tiếng anh trong 3 tháng nghỉ.
- Địa chỉ: Huyện Bạch Thông
- Môn dạy: Anh, 11
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221091 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ Tổng Nẻng Phường Huyền Tụng TP Bắc kạn Tỉnh Bắc kạn
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210897 Môn dạy: Đàn Organ 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể dạy dc cả đàn organ và luyện thanh .
- Địa chỉ: Cạm Mjầu , Cu Lễ
- Môn dạy: Âm Nhạc
Địa điểm: Na Rì - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186101 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học nghe nói đọc để làm việc
- Địa chỉ: Tổ 17 sông cầu
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175323 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tổ 17
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175263 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên 3-4
- Địa chỉ: Tổ 10 Chí Kiên ,bk
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174335 Môn dạy: Đàn Piano 28/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao vien day tot
- Địa chỉ: Nguyen Van To
- Môn dạy: Piano
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170577 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 23/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ổ 11B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm: Ba Bể - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159921 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 31/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuẩn ctrình tiểu học
- Địa chỉ: Tổ 8b, P Đức Xuân
- Môn dạy: Tiếng Ann
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159415 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien vui tính
- Địa chỉ: Chu Huong Babe Bac Kan
- Môn dạy: Hoc Cap Toc Dao Tiep Hang Ngay
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158825 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 20/02/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ 12 phường Đức Xuân
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148022 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: kinh nghiệm vui tính
- Địa chỉ: Chợ Mới Bắc Cạn
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Chợ Mới - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95884 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 01/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 10b phường Đức Xuân, tp. Bắc Cạn
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85080 Môn dạy: Toán học Lớp 10 26/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 9A phường Đức Xuân
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10313 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Tổ Lủng Hoàn, P Xuất Hóa , Tp Bắc Kạn
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8415 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 21/11/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang Thuận.
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7869 Môn dạy: Đàn Organ 28/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Nông Thịnh
Địa điểm: Chợ Mới - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6785 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 16/09/2015
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh - Địa chỉ: T8.p. phung chí kiên tp bắc kan - Môn dạy: 2
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5956 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/08/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 100 Bắc Cạn - Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 4556 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/05/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 1-2 năm kinh nghiệm - Địa chỉ: Khu chợ đồn thành phố bắc kạn - Môn dạy: Giao tiếp công việc
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3770 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/04/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 3 đến 4 năm kinh nghiệm - Địa chỉ: Thôn Lủng Hoàn - Xã Xuất Hóa - Tx Bắc Kạn - Môn dạy: tiếng trung - lớp cấp tốc
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 2391 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 16/11/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1417 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 13/06/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư có kinh nghiệm dạy kèm
Môn dạy: Tiếng Việt + Toán
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: 700,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1308 Môn dạy: Toán học Lớp 6 24/05/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư có kinh nghiệm giảng dạy
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: Pác Nặm - Bắc Cạn Học phí: 500,000 đ Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1