Việc làm Đăk Lăk   Hệ thống có 491 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 360269 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Khó tính
- Địa chỉ: Eaning Cukuin Dakalk
- Môn dạy: N4
Địa điểm: Cư Kuin - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360224 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Eabong.krongana
Địa điểm: Krông A Na - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 350084 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/12/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Y Ngông , Phuong Tân Tiến , Tp Bmt
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349982 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/12/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: y ngông
Địa điểm: Buôn Đôn - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349915 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/12/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: y ngôn
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349865 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/11/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã Ea Phê - Krong Păk - Đăk Lăk
- Môn dạy: Tiếng Anh Căn Bản
Địa điểm: Krông Pắc - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339772 Môn dạy: Tiếng Pháp 23/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: y ngông
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339521 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/11/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nói tiêng bản đỉa
- Địa chỉ: P Tân Hòa Tp Bmt Đaklak
- Môn dạy: 1
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339430 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/11/2019
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Buôn H’dok Xã Eakao Tp Buôn Mà Thuột
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339422 Môn dạy: Tiếng Pháp 01/11/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nguyễn trãi
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319358 Môn dạy: Toán học Lớp 10 27/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: võ văn tần
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319347 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 26/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Y Moan
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319345 Môn dạy: Toán học Lớp 10 26/10/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Y Moan
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 319003 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Buôn Ma Thuật
- Môn dạy: Tiếng Anh Căn Bản
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318996 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 26/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: giải phóng - thị trấn Phước an
Địa điểm: Krông Pắc - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318901 Môn dạy: Toán học Lớp 8 19/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Hàn Mạc Tử, Buôn Ma Thuột
- Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318666 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 6 khối 5 phường khánh xuân TP Buôn mà thuật T đaklak
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318487 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 21/08/2019
- Số người học: người
- Số buổi dạy trong tuần: buổi
- Địa chỉ:Ngô Tất Tố 
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318485 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình tâm huyết ,
- Địa chỉ:Ngô Tất Tố
- Môn dạy: Toan Lý Lơp 6
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318474 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 21/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Y Nuê
- Môn dạy: Hoá Học 12
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318438 Môn dạy: Toán học Lớp 6 19/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: hoc tai nha
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt
- Môn dạy: Toán Lý
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318367 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tân Lợi Buôn Mà Thuột
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 318351 Môn dạy: Tiếng Đức 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308330 Môn dạy: Tiếng Đức 11/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308203 Môn dạy: Tiếng Đức 01/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đến nhà thầy/ cô học
- Địa chỉ: đường A7
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308194 Môn dạy: Tiếng Đức 01/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có thể tới nhà thầy/ cô học
- Địa chỉ: đường A7
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308184 Môn dạy: Tiếng Đức 31/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 8A
Địa điểm: Krông Búk - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287708 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Em cần tìm khoá học sau 4h chieu ấy ạ
- Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287621 Môn dạy: Toán học Lớp 6 23/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: draysap. Krong Ana
- Môn dạy: Mon Toan
Địa điểm: Krông A Na - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287610 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 22/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: vui vẻ, nhiệt tình, tận tâm
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, Tp BMT
- Môn dạy: Hóa 11
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10