Việc làm Hậu Giang   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 649424 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/12/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hoa an phụng hiệp hậu giang
Địa điểm: Châu Thành - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648928 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 27/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp Trường Khánh 2, Xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: Phụng Hiệp - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648479 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 14/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Nơi dạy:  trần hưng đạo,khu vực 2 phường 7 tp vị thanh hậu giang
- Yêu cầu: gs có kinh nghiệm
- THời gian: chiều tối sắp xếp với học sinh
Địa điểm: TP. Vị Thanh - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648478 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 14/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Nơi dạy:  trần hưng đạo,khu vực 2 phường 7 tp vị thanh hậu giang
- Yêu cầu: gs có kinh nghiệm
- THời gian: chiều tối sắp xếp với học sinh

Địa điểm: TP. Vị Thanh - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 648477 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm
- Nơi dạy:ĐT928, Hoà Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang
- Thời gian: tối và cuối tuần sắp xếp với hs
Địa điểm: Phụng Hiệp - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1