Việc làm Hậu Giang   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 646984 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/05/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hoc giao tiếp viet tieng trung
- Địa chỉ: Phung Hiệp Hậu Giang
- Môn dạy: Tieng Trung Giao Tiep
Địa điểm: Phụng Hiệp - Hậu Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1