Việc làm Quãng Ngãi   Hệ thống có 639 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 209940 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm
- Địa chỉ: Vùng 11 Phổ Quang Đức Phổ
- Môn dạy: Toan/tiếng Việt /lớp 2
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209908 Môn dạy: Toán học Lớp 11 03/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: đại học
- Địa chỉ: Tịnh Châu Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán 12
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209850 Môn dạy: Toán học Lớp 8 01/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: hiền, học sinh o hiểu bài khiên trì giảg lại
- Địa chỉ: 769 võ nguyên giáp
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209823 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Sơn tinh tỉnh Quảng ngãi
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209792 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Ks cẩm thành
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209776 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sau đại học
- Địa chỉ: Tịnh Thọ - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung. Sơ Cấp
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209695 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cho biết địa chỉ và học phí. Cám ươn
- Địa chỉ: 93 Quang Trung
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209609 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 24/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vùng 11 Phổ Quang Đức Phổ
- Môn dạy: Toan/tiếng Việt /lớp 2
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209607 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 24/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cho biết địa chỉ, giá cả. Bé mới 6 tuổi. Cám ơn
- Địa chỉ: Quảng Ngãi
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209563 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Trần Phú,TP.quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209548 Môn dạy: IELTS 5.0 21/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: giáo viên trình độ IELTS 8.0 up
- Địa chỉ: Nghĩa Hiệp
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209478 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng trung giao tiếp
- Địa chỉ: Thành Phố Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209450 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tu nghia
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209394 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bình châu bình sơn
Địa điểm: Ba Tơ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209385 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thế lợi tịnh phong sơn tịnh quãng ngãi
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209294 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang Ngai
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209175 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi đi làm ca nên giờ học có thể linh hoạt được không
- Địa chỉ: Thành phố quảng ngãi
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209164 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đã đi dạy hoặc đang dạy ở trung tâm ngoại ngữ
- Địa chỉ: Cụm làng nghề Tịnh Ấn Tây
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209150 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tran phu-quang ngai
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209134 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: NGHIA LO QUANG NGAI
- Môn dạy: TIENG TRUNG
Địa điểm: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209091 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Nghĩa Hoa-tu Nghĩa
- Môn dạy: Tiếng Nhât
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209082 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giaso viên vui vẻ , nhiệt tình , không gây áp lực . Em cần giáo viên dạy tốt dễ hiểu , e học để đủ khả năng thi chứng chỉ du học
- Địa chỉ: Cụm làng nghê Tịnh Ấn Tây , tp Quảng Ngãi
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209073 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vung 5, Pho Thuan, Duc Pho, Quang Ngai
Địa điểm: Đức Phổ - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209065 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 05/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co kinh nghiem day kem tai nha tu 2 nam tro len
- Địa chỉ: Thon Tho Loc Bac Xa Tinh Ha Huyen Son Tinh Tinh Quang Ngai
- Môn dạy: Toan Va Tieng Viet Lop 2
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209061 Môn dạy: Toán học Lớp 12 05/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần kỹ năng đủ trình độ luyện ôm thi đại học
- Địa chỉ: Hẻm 87 Trương Định Thành Phố Quảng Ngãi
- Môn dạy: Toán Lớp 12
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209009 Môn dạy: Tiếng Nhật 04/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: chỉ tận tình dễ hiểu, học phí vừa phải
- Địa chỉ: Nghĩa trung, tư nghĩa, quãng ngãi
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209006 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần giáo viên nhiệt tình, giáo viên nữ, dạy từ cơ bản.
- Địa chỉ: 15/3 Chu Văn An
- Môn dạy: Tiếng Anh - 10
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208977 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: cần trao đổi cụ thê với giáo vien về địađiểm và h.phí
- Địa chỉ: Nghĩa An, Tp Quảng Ngãi
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208907 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: sơn tinh quang ngai
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208800 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đội 8,thôn Bình Đẳng,xã Tịnh Ấn Đông,sơn Tịnh ,quảng Ngãi
- Môn dạy: Môn Anh Văn Lớp 12
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10