Việc làm Quãng Trị   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 646275 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 13/01/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Trình độ tốt
- Địa chỉ: Kiệt 100 Nguyễn Huệ
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 10
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1