Việc làm Trà Vinh   Hệ thống có 1 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 648932 Môn dạy: Toán học Lớp 9 28/11/2022
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gv nữ có kinh nghiệm
- Thời gian: buổi tối sắp xếp với học sinh
- Nơi dạy: Phạm Ngũ Lão
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1