Chi tiết địa điểm
Hội gia sư
Hội gia sư

THPT Nguyễn Việt Dũng


Cái Răng - Cần Thơ

Hội gia sư
Số lần xem: 1179 lượt
Hội gia sư
  • Địa chỉ: Số 161 Đường Lê Bình, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 0710.3910488
  • Email: c3nguyenvietdung.cantho@moet.edu.vn
  • Website: Đang cập nhật
Hội gia sư
  • Mã tỉnh: 55
  • Mã trường: 18
  • Khu vực: 3

Hội gia sư   Hội gia sư
Hội gia sư
Hội gia sư