Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 18841
Họ tên:

Trần Thúy

Nguyên quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 20/03/1992
Ngày đăng ký: 21/03/2016
Ngày cập nhật: 04/11/2016
Liên hệ: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Kỳ Long - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Nơi công tác (học tập): Trường Đại học Thương Mại
Mức lương: từ 100 đồng đến 200 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học Báo cáo thuế
Lớp dạy:
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Học sinh Trung Cấp
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Kỳ Anh - Hà Tĩnh Thạch Hà - Hà Tĩnh
Số lượt xem: 273