Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 4697
Họ tên:

Huỳnh Nhật Anh

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1991
Ngày đăng ký: 20/09/2014
Ngày cập nhật: 15/12/2017
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: 25 Đề Thám, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Sinh viên Đại Học Cần Thơ
Mức lương: từ 30 đồng đến 100 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Pháp văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Pháp Tiếng Trung Quốc
Tiếng Việt giao tiếp Tiếng Pháp giao tiếp
Tiếng Anh Mẫu giáo
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngoại ngữ
Chuyên đề, chứng chỉ khác
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi tối Thứ 4 - Buổi tối
Thứ 5 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi sáng
Thứ 6 - Buổi chiều Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi sáng Thứ 7 - Buổi chiều
Thứ 7 - Buổi tối Chủ nhật - Buổi sáng
Chủ nhật - Buổi chiều Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 650