Việc làm Bắc Cạn   Hệ thống có 17 việc làm gia sư.
Gia sư Môn Hóa học Đối tượng: Lớp 12 Ngày Đăng
Địa điểm: Ba Bể - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 23/04/2017
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 2 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 31/03/2017
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 11/03/2017
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 9 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 20/02/2017
Gia sư Môn Tiếng Nhật Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Chợ Mới - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 11/01/2017
Gia sư Môn Năng khiếu âm nhạc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ khác Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 01/10/2016
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 10 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 26/08/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 22/02/2016
Gia sư Môn Năng khiếu âm nhạc Đối tượng: Chuyên đề, chứng chỉ khác Ngày Đăng
Địa điểm: Bạch Thông - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 21/11/2015
Gia sư Môn Đàn Organ Đối tượng: Âm nhạc Ngày Đăng
Địa điểm: Chợ Mới - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 28/10/2015
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 2 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 16/09/2015
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 04/08/2015
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 17/05/2015
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 02/04/2015
Gia sư Môn Tiếng Anh Đối tượng: Lớp 10 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: thoả thuận 16/11/2014
Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học Đối tượng: Lớp 3 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Bắc Kạn - Bắc Cạn Học phí: 700,000 đ 13/06/2014
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 6 Ngày Đăng
Địa điểm: Pác Nặm - Bắc Cạn Học phí: 500,000 đ 24/05/2014
Trang:  1