Việc làm Lai Châu   Hệ thống có 15 việc làm gia sư.
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Mường Tè - Lai Châu Học phí: thoả thuận 13/06/2017
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Tam Đường - Lai Châu Học phí: thoả thuận 26/03/2017
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Phong Thổ - Lai Châu Học phí: thoả thuận 11/02/2017
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 01/02/2017
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp căn bản Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 14/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 05/12/2016
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 6 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 02/12/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 15/08/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Phong Thổ - Lai Châu Học phí: thoả thuận 12/08/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 15/07/2016
Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 21/05/2016
Gia sư Môn Anh văn giao tiếp Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 01/08/2015
Gia sư Môn Tiếng Hàn Quốc Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: Tam Đường - Lai Châu Học phí: thoả thuận 20/07/2015
Gia sư Môn Kỹ năng nghe nói tiếng Anh Đối tượng: Ngoại ngữ Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: thoả thuận 02/01/2015
Gia sư Môn Toán học Đối tượng: Lớp 10 Ngày Đăng
Địa điểm: TX. Lai Châu - Lai Châu Học phí: 750,000 đ 13/06/2014
Trang:  1