Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 191 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 234804 Môn dạy: Rèn chữ đẹp Lớp 2 02/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh Phương
- Môn dạy: Luyện Kỹ Năng Viết Nhanh Sạch Lớp 2
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234735 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 27/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xa cư dông thanh son phu tho
Địa điểm: Thanh Sơn - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224370 Môn dạy: Toán học Lớp 6 31/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dạy phổ thông
- Địa chỉ: Khu 6 Hoà Phong Minh Nông Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Toán Văn
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224316 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Sơn Nga cẩm Khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224093 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 15/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đại học trở lên, có văn bằng về ngoại ngữ, có thâm niên giảng dạy nhiều năm
- Địa chỉ: Khu 7, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223797 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: tôi muốn học cách viết tiếng trung ,gioa tiếp,nói ok
- Địa chỉ: khu 2 an đao,phù ninh ,phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223540 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ha hoa
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223499 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 11/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Đang là sinh viên Đại học Sư phạm HN hoặc Đã tốt nghiệp
- Địa chỉ: THPT Chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Hóa 11
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223320 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Tiên Kiên Lâm Thao Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223259 Môn dạy: Tiếng Đức 30/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Lấy chứng chỉ
- Địa chỉ: Việt trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222975 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 17/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Vừa phải
- Địa chỉ: Cẩm Khê, Phú Thọ
- Môn dạy: Lớp 9, Môn Hóa Học
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222888 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bản nguyên. Lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222796 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thụy Vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222414 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 24/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 1
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222144 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái Ninh Thanh Ba Phú Thọ
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222106 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Viet tri
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222087 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222080 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc tiếng hoa giao tiếp
- Địa chỉ: Bình bộ phù ninh phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222073 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Khu 2,xã vĩnh phú_phù ninh_phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu 12a thì trấn lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222030 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 4b vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221524 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không có
- Địa chỉ: Ngõ 65 Quang Trung, phường Nông Trang Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221443 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 2 Xã Yên Nội - Thanh Ba - Phú Thọ
- Môn dạy: 5
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221345 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học cẩm khê.hoặc việt trì
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221300 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân phú Việt trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221194 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 30/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: dạy giỏi
- Địa chỉ: Khu 3 Hợp Hải
- Môn dạy: Tiếng Việt Toán
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210748 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 11/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt và có trình độ
- Địa chỉ: Khu 12 Cổ Tiết Tam Nông Phú Thọ
- Môn dạy: Toán,Văn,Sử Và Địa
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210743 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm tốt, dạy dễ hiểu dễ tiếp thu 1 cách nhanh nhất
- Địa chỉ: Khu 3 Hậu Bổng, Hạ Hoà, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Hạ Hoà - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210714 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210555 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Biết chu cung đai Loan
- Địa chỉ: Son vi lam thao phu tho
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7