Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 180 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 222888 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bản nguyên. Lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222796 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thụy Vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222414 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 24/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 1
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222144 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái Ninh Thanh Ba Phú Thọ
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222106 Môn dạy: Toán học Lớp 10 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Viet tri
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222087 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222080 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc tiếng hoa giao tiếp
- Địa chỉ: Bình bộ phù ninh phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222073 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Khu 2,xã vĩnh phú_phù ninh_phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu 12a thì trấn lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222030 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu 4b vân phú thành phố việt trì tỉnh phú thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221524 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không có
- Địa chỉ: Ngõ 65 Quang Trung, phường Nông Trang Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221443 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu 2 Xã Yên Nội - Thanh Ba - Phú Thọ
- Môn dạy: 5
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221345 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học cẩm khê.hoặc việt trì
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221300 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân phú Việt trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221194 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 30/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: dạy giỏi
- Địa chỉ: Khu 3 Hợp Hải
- Môn dạy: Tiếng Việt Toán
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210748 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 11/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt và có trình độ
- Địa chỉ: Khu 12 Cổ Tiết Tam Nông Phú Thọ
- Môn dạy: Toán,Văn,Sử Và Địa
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210743 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm tốt, dạy dễ hiểu dễ tiếp thu 1 cách nhanh nhất
- Địa chỉ: Khu 3 Hậu Bổng, Hạ Hoà, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Hạ Hoà - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210714 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210555 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Biết chu cung đai Loan
- Địa chỉ: Son vi lam thao phu tho
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210552 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Biết chữ cứng
- Địa chỉ: Khu 18xa sơn Vy huyện lam thao tinh phú thọ
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210543 Môn dạy: Tiếng Đức 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Thi A1
- Địa chỉ: Phù Ninh- Phú Thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210519 Môn dạy: Tiếng Đức 29/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học thi lấy A1
- Địa chỉ: Phù Ninh- Phú Thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210510 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 28/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Ngõ 29- Khu 18- Đường Thanh Xuân- Việt Trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210506 Môn dạy: Tiếng Đức 28/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: giáo viên dạy lấy bằng A1 - Địa chỉ: Phù Ninh- Phú Thọ - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210472 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 26/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien hoac giao vien tre moi gia truong
- Địa chỉ: Khu Hanh Chinh Doan Ket Tt Doan Hung Huyen Doan Hung . Phu Tho
- Môn dạy: Toan , Van Lop 4
Địa điểm: Đoan Hùng - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210467 Môn dạy: Tiếng Đức 26/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học thi lấy A1 của Telc hoặc Goethe để đi đoàn tụ
- Địa chỉ: Phù Ninh Phú Thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210290 Môn dạy: Toán học Lớp 6 17/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình giảng de hiểu
- Địa chỉ: Phường Trường Thịnh Thị Xã Phú Thọ
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Phú Thọ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210096 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: SN 19- Ngõ 29- Khu 18- Đường Thanh Xuân- Việt Trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209801 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 30/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh Phương Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Môn Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209374 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thuỵ vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6