Việc làm Phú Thọ   Hệ thống có 151 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 209374 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thuỵ vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209080 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình,trách nhiệm,có phương pháp truyền đạt tốt.
- Địa chỉ: Khu 12, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
- Môn dạy: Toán Lớp 4
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208767 Môn dạy: Toán học Lớp 11 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, giảng dễ hiểu
- Địa chỉ: Tổ 14, Phường Thanh Miếu, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Toán Lớp 11
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208657 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thông Đậu - Minh Nông - Viêt Trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208638 Môn dạy: Toán học Lớp 9 22/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien dang giang day cap 2 hoac cap 3
- Địa chỉ: Gia Cam Viet Tri Phu Tho
- Môn dạy: Toan. Tieng Anh. Lop 9
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208488 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Son Vi Lam Thao Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Dai Loan
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208428 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Kh2. Huong lung.
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208292 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Xã Đức Bác, Huyện Sông Lô, Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208239 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu 4 .quang huc.tam nong.phu tho
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208106 Môn dạy: Toán học Lớp 2 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ giỏi
- Địa chỉ: Minh Phương
- Môn dạy: Toán Lớp2
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208095 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 09/01/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Khu 4 Yển Khê Thanh Ba Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 Và 3
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207801 Môn dạy: Tiếng Đức 20/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: tieng duc giao tiep
- Địa chỉ: Ben Got
- Môn dạy: Tieng Duc
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207799 Môn dạy: Tiếng Đức 20/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nông trang
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207698 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 22.đường Kim Đồng.Phường Gia Cẩm .tp Việt Trì
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207571 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tối
- Địa chỉ: Đồng Luận
Địa điểm: Thanh Thuỷ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207453 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Khu 12 Kim Đức Việt Trì Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Cơ Bản
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207404 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe -nói - đọc - viết
- Địa chỉ: Tổ 2/khu 10/ Nông Trang/ Việt Trì
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207293 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Thuy vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207188 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có kỹ năng dạy lớp 1
- Địa chỉ: Khu 4 Thanh Vinh Tx Phú Thọ
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Phú Thọ - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207185 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bãi bằng - phù ninh- phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206834 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 08/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nông trang .viet tri
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186220 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thuy vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186172 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Khu đình A lương sơn yên lập phú thọ
Địa điểm: Yên Lập - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185973 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Biêt kem cặp
- Địa chỉ: Cao Đại _ Minh Phương_ Việt Trì
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185936 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Hướng dẫn Toán và Tiếng Anh
- Địa chỉ:  Ngõ 210 Lê Quý Đôn Gia Cẩm Việt Trì
- Môn dạy: Toán, Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175530 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 23/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Sv gioi tieng anh toan tieng viet
- Địa chỉ: P Van Phu
- Môn dạy: Toan Tv Tieng Anh
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175407 Môn dạy: Toán học Lớp 8 18/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Dậy bé lớp 3 và 8
- Địa chỉ: Khu 4 yển khê thanh ba phú thọ
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175170 Môn dạy: Tiếng Đức 11/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần Gia sư A1 Tiếng Đức
- Địa chỉ: Thạch Sơn- Lâm Thao- Phú Thọ
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174372 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 30/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Xóm Hố Chúc. Khu 7. Xã Văn Lương. Huyện Tam Nông. Tỉnh Phú Thọ
- Môn dạy: Toán. Tiếng Việt. Tiếng Anh
Địa điểm: Tam Nông - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174247 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yên Kiện - ĐOan Hùng - Phú Thọ
Địa điểm: Đoan Hùng - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6