Việc làm Quãng Trị   Hệ thống có 191 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 209501 Môn dạy: IELTS 5.0 20/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 12 đoàn khuê
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209373 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: mai xá - gio mai - gio linh - quảng trị
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209168 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hải ba hải lăng quảng trị
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209135 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: 14 Nguyễn đình chiểu
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208879 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 28/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn 6 triệu lăng triệu phong quãng trị
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208583 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản 20/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chủ yếu học nói.
- Địa chỉ: Hải Lăng, Quảng Trị
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208558 Môn dạy: Tiếng Đức 18/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học lâu dài
- Địa chỉ: 55 Lê Quý Đôn
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208418 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông hà
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208115 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Gio Thanh Gio Linh Quang Tri
- Môn dạy: Hoc N5
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207958 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 02/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu phố 10 phường 5
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207938 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học 31/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu phố 10 phường 5
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207840 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/12/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tt cửa việt gio linh quản trị
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207813 Môn dạy: Đàn Organ 21/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông hà
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207687 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/12/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nhiệt tình
- Địa chỉ: Thị trấn cửa việt
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207593 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/12/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng hàn, có kinh nghiệm dạy học viên để xuất cảnh sang hàn quốc theo diện ESP
- Địa chỉ: Cam Thành Cam Lộ Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Cam Lộ - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207460 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giỏi chuyên ngành tiếng Trung
- Địa chỉ: Triệu Đại - Triệu Phong- Quảng Trị
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207458 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giỏi chuyên ngành tiếng Trung, thành thạo các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Trung
- Địa chỉ: Triệu Đại - Triệu Phong- Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207448 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đại Học
- Địa chỉ: Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Hàn Trung Cấp
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207267 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 23/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Lợi. Khu Phố 3 Phường 1. Thị Xã Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh, Lớp 10
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207104 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Triệu Phong - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206977 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 12/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: cần giáo viên hiểu được tâm lý của học sinh
- Địa chỉ: Lê Lợi. Khu Phố 3 Phường 1. Thị Xã Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị
- Môn dạy: Tiếng Anh, Lớp 10
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206922 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đông Lễ-Đông Hà
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 6
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206921 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hai Phu Hai Lang Quang Trị
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186368 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu Phố 10, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị - Môn dạy: Tiếng Hàn Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185915 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/10/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: ngo quyen
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185901 Môn dạy: Đàn Organ 07/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy cấp tốc nhạc công
- Địa chỉ: Tx quảng trị
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185771 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt
- Địa chỉ: ĐÔNG HÀ QUẢNG TRỊ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185764 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệy, Lao Bảo
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185735 Môn dạy: Toán học Lớp 2 30/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi ,có nhiều kinh nghiệm.
- Địa chỉ: 10B Lý Thường Kiệt
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175595 Môn dạy: IELTS 5.0 25/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giảng dạy tận tình, chu đáo, dễ hiểu
- Địa chỉ: lý thường kiệt, phường 5, đông hà, quảng trị
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5   6   7