Việc làm Sài Gòn   Hệ thống có 195 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 173233 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Sinh viên sp
Địa điểm: Gò Vấp - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173140 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
sinh viên sp Anh
Địa điểm: Tân Phú - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173139 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên dạy Toán, Lí, Hóa
Địa điểm: Bình Chánh - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173138 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
giáo viên
Địa điểm: Hóc Môn - Sài Gòn Học phí: 3,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173105 Môn dạy: Toán tư duy - Mathnasium Ngày đăng: 21/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Luyện thi SAT
Địa điểm: Gò Vấp - Sài Gòn Học phí: 16,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173093 Môn dạy: Lập trình Web bằng php & mySQL Ngày đăng: 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Lập trình web, lập trình ứng dụng, lập trình mobi
Dạy 2b/t vào t7 và CN
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 4,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173078 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Giáo viên
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173066 Môn dạy: Toán học Lớp 7 Ngày đăng: 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
sinh viên dạy các môn
Địa điểm: Hóc Môn - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173065 Môn dạy: Rèn chữ đẹp Lớp 1 Ngày đăng: 20/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên 
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173051 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 Ngày đăng: 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Giáo viên
Địa điểm: Hóc Môn - Sài Gòn Học phí: 3,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173044 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 Ngày đăng: 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
sinh viên
Địa điểm: Gò Vấp - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173037 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 19/07/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
 Môn dạy: 6 Va 7 
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 3,900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172988 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 Ngày đăng: 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên tốt nghiệp ĐHSP Hóa
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172987 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 Ngày đăng: 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên tốt nghiệp ĐHSP Lý
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172986 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên tốt nghiệp ĐHSP Toán 
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172985 Môn dạy: Anh văn giao tiếp căn bản Ngày đăng: 18/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Giáo viên hoặc sinh viên
Địa điểm: Quận 6 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172947 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên ĐH Ngoại Thương: dạy Toán, Lý, Hóa
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172946 Môn dạy: Tiếng Khmer Ngày đăng: 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Địa điểm: Quận 11 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172945 Môn dạy: Tiếng Thái Lan Ngày đăng: 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

Địa điểm: Quận 1 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172944 Môn dạy: Tiếng Tây Ban Nha Ngày đăng: 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
gv hoặc sv
Địa điểm: Quận 4 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172939 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
giáo viên đứng lớp
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 3,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172938 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172937 Môn dạy: Tiếng Nga Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
giáo viên
Địa điểm: Quận 10 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172936 Môn dạy: Đàn Piano Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
giáo viên
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172935 Môn dạy: Tiếng Anh theo yêu cầu Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Dạy cho sinh viên mất căn bản
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172920 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
giáo viên
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172919 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên 
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172912 Môn dạy: Tiếng Đức Ngày đăng: 15/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Giáo viên
Địa điểm: Quận 2 - Sài Gòn Học phí: 4,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172911 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 15/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
Giáo viên
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 3,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172910 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 15/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Quận 11 - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   >  Cuối