Việc làm Sài Gòn   Hệ thống có 273 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 175553 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 Ngày đăng: 24/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên nam Bách Khoa dạy tối 2,4,7
Địa điểm: Quận 3 - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175552 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 Ngày đăng: 24/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
sinh viên dạy tối thứ 3,4
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175293 Môn dạy: Tiếng Anh Thiếu nhi Ngày đăng: 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
GV dạy lớp 5, chương trình Cambride
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175292 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
sinh viên dạy Toán + AV
Địa điểm: Quận 8 - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175291 Môn dạy: Toán học Lớp 5 Ngày đăng: 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
sinh viên dạy 3b tối sx
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175262 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 13/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
dạy 2b/t
Địa điểm: Quận 2 - Sài Gòn Học phí: 1,600,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175260 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Sinh viên Toán, Lí, Văn
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 1,800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175259 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 Ngày đăng: 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
sinh viên dạy 2b, sx
Địa điểm: Binh Tân - Sài Gòn Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175258 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 Ngày đăng: 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
sinh viên dạy tối t7,cn
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175257 Môn dạy: Tiếng Pháp Ngày đăng: 13/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Dạy tiếng Pháp cho người Hàn
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 4,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175219 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc Ngày đăng: 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Tiếng Việt
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 3,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175217 Môn dạy: Toán học Lớp 9 Ngày đăng: 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
Dò bài
Địa điểm: Quận 8 - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175216 Môn dạy: Sinh học Lớp 11 Ngày đăng: 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Dạy sinh học bằng Tiếng Anh
Địa điểm: Quận 11 - Sài Gòn Học phí: 2,200,000 đ Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175220 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 12/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Báo bài
Địa điểm: Quận 7 - Sài Gòn Học phí: 1,400,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175009 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 Ngày đăng: 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
giáo viên
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175008 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 Ngày đăng: 05/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Toán + TV
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 2,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174921 Môn dạy: Toán học Lớp 5 Ngày đăng: 01/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Dạy tối 3,5,7 đường Đông Bắc, Tân Chánh Hiệp, Q12
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174338 Môn dạy: Toán học Lớp 8 Ngày đăng: 29/08/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Báo bài lớp 8+6. Giáo viên dạy 6b/t, lương 3,5 triệu.
Địa điểm: Gò Vấp - Sài Gòn Học phí: 3,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174278 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 Ngày đăng: 26/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên nữ dạy sáng 2,4,7 hoặc cn đường Lương Minh Nguyệt
Địa điểm: Tân Phú - Sài Gòn Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174277 Môn dạy: Rèn chữ đẹp Lớp 1 Ngày đăng: 26/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Giáo viên nữ
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174276 Môn dạy: Toán học Lớp 12 Ngày đăng: 26/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên nữ dạy TLH
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174275 Môn dạy: Toán học Lớp 11 Ngày đăng: 26/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên nữ dạy tối 2,6,7
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174253 Môn dạy: Lập trình C, C++ căn bản Ngày đăng: 25/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Giáo viên dạy
- Môn dạy: Lập Trình C
Địa điểm: Tân Bình - Sài Gòn Học phí: 3,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174243 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 Ngày đăng: 24/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Sinh viên nữ dạy 2b/t, chợ Hiệp Thành
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174242 Môn dạy: Toán học Lớp 10 Ngày đăng: 24/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên dạy Toán - Lý - Hóa lớp 10, 3 buổi tối sx. Dạy ở chợ Hiệp Thành, q12
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 1,600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174196 Môn dạy: Toán học Lớp 4 Ngày đăng: 23/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Toán + TV, giáo viên nữ
Địa điểm: Bình Chánh - Sài Gòn Học phí: 2,100,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174192 Môn dạy: Toán học Lớp 1 Ngày đăng: 23/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Toán + TV, GV nữ tốt nghiệp ĐHSP
Địa điểm: Bình Thạnh - Sài Gòn Học phí: 1,500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174191 Môn dạy: Toán học Lớp 5 Ngày đăng: 23/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
giáo viên hoặc svsp báo bài
Địa điểm: Quận 12 - Sài Gòn Học phí: 2,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174106 Môn dạy: Toán học Lớp 6 Ngày đăng: 21/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
Sinh viên dạy báo bài
Địa điểm: Tân Phú - Sài Gòn Học phí: 2,100,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174083 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 Ngày đăng: 20/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Sinh viên Y Khoa dạy Hóa + Sinh
Địa điểm: Quận 3 - Sài Gòn Học phí: 1,700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  Đầu  <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  Cuối