Việc làm Tuyên Quang   Hệ thống có 136 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 288040 Môn dạy: Tiếng Đức 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: sông lô, thành phố tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287827 Môn dạy: Tiếng Đức 07/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tổ 35 f tân quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287294 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp va biết viet
- Địa chỉ: Thon hoi tan ninh lai son duong tuyen quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277089 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 23/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Trung đoàn 148( xã lưỡng vượng- tp Tuyên Quang)
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277022 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co ky nang day hoc de nhan hieu
- Địa chỉ:Duong Phan Thiet Thanh Pho Tuyen Quang Tinh Tuyen Qusng
- Môn dạy: Mon Tap Viet Va So
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277011 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tổ 19 p tân quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276712 Môn dạy: Tiếng Đức 30/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 28 phường Tân Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256160 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thái Hòa hàm yên tuyên quang
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255684 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Phú an 1 xã Thái long Yên sơn Tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255236 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 09/01/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em muốn đăng kí học
- Địa chỉ: Phan thiết tuyên quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255140 Môn dạy: Toán học Lớp 10 01/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giao vien co trinh do chuyen mon tot
- Địa chỉ: Thanh’pho Tuyen Quang
- Môn dạy: Mon Toan
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255012 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: cần tư vấn
- Địa chỉ: PK an sinh
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234861 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc Lớp 3 06/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Lợi 3
- Môn dạy: Violin
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224591 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 17/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: To dan pho ba chang Thi tran tan yen ham yen tq
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224344 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP Tuyen Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224260 Môn dạy: Đàn Organ 24/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: chiến thắng sông lô
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224178 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiểu học lớp 1. Có kinh nghiệm day hs lop 1
- Địa chỉ: Xã Phúc Ninh
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224160 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy cho học sinh lớp 2
- Địa chỉ: Đường song hòa sát vincom
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224095 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có chuyên môn bằng cấp thật sự
- Địa chỉ: Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng ( Chữ ) Trung
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223828 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/10/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thái Hòa
Địa điểm: Hàm Yên - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223698 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Xuân vân
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222857 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tứ thông xã hợp thành huyện sơn dương tỉnh Tuyên Quang
Địa điểm: Sơn Dương - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222759 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: yen son tuyen quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222652 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chân sơn yên sơn tuyên quang
Địa điểm: Chiêm Hóa - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222559 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã đội cấn TP tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222055 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em học mỗi tuồn Hai ngày được ko ạ
- Địa chỉ: Thôn khâu tràng xã 🌹 hồng thái huyện Na Hang
Địa điểm: Nà Hang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222054 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư có chứng chỉ sư phạm Tiếng Trung, phát âm, giao tiếp tốt. Nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp.
- Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221837 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 28/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Yên sơn - tuyên quang
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221595 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Viên Châu Lương Vượng Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng Trung Cấp Tốc
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210641 Môn dạy: Đàn Organ 06/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Yên Sơn Tuyên Quang
- Môn dạy: Đàn Organ Thanh Nhạc
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:   1   2   3   4   5