Gia sư

  Hệ thống có 18011 gia sư.

Gia sư Đặng Ngọc Kim Ngân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36948
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Lê Thị Diễm Diễm

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26000
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1982
Địa chỉ: An Binh - Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trần Thị Ngọc Chúc

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37905
Quê quán: Bình Thuỷ - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ,cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trần Thị Thy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32675
Quê quán: Cờ Đỏ - Cần Thơ
Năm sinh: 1998
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Kiều My

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6018
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: KTX - Đại học Cần Thơ khu 2
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Huỳnh Thị Uyển Nhi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23885
Quê quán: Ba Tri - Bến Tre
Năm sinh: 1996
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh,p.an Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trương Nguyễn Như Quỳnh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36876
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1999
Địa chỉ: Xuân Khánh,ninh Kiều,cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Hồng Lam

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11815
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Năm sinh: 1986
Địa chỉ: Thống Chế Điều Bát, Trà Ôn, Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trần Ngọc Huyền

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37890
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1997
Địa chỉ: Lê Anh Xuân, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Cam Hoàng Oanh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23758
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Lê Như Ngọc Phương

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6034
Quê quán: Bình Minh - Vĩnh Long
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Đinh Thị Tuyết Nhung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17447
Quê quán: Bình Minh - Vĩnh Long
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: khóm 5, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trần Thị Cẩm Tiên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0075
Quê quán: Gò Công Đông - Tiền Giang
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: KTT Nhiệt Điện Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, Tp.Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Võ Vân Anh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37851
Quê quán: Hồng Dân - Bạc Liêu
Năm sinh: 1999
Địa chỉ: Ký Túc Xá Khu B Trường Đại Học Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Đặng Mai Thy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6047
Quê quán: TP. Trà Vinh - Trà Vinh
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Nguyễn Lê Anh Thư

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5712
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Thảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5677
Quê quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Huỳnh Thị Thùy Dung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5364
Quê quán: Phú Tân - An Giang
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Phú Tân, An Giang
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Kiều Thu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5142
Quê quán: Tri Tôn - An Giang
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: khu dân cư 148, đường 3/2, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021

Gia sư Trần Thị Thắm

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5116
Quê quán: Thới Bình - Cà Mau
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Khu A, KTX Cần Thơ. Đường 3/2, quận Ninh Kiều, TPCT
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 18/10/2021