Gia sư

  Hệ thống có 17379 gia sư.

Gia sư Nguyễn Diễm Phương Vy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40143
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Hẻm 1, Đường Hoàng Văn Thụ, Nk - Ct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Hồ Thị Trúc Giang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15478
Quê quán: Thạnh Phú - Bến Tre
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Trần Thị Thảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40338
Quê quán: Tân Châu - An Giang
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Kdc 91b, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Thạch Thị Ngọc Trang

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40190
Quê quán: Tiểu Cần - Trà Vinh
Năm sinh: 2003
Địa chỉ: Hẻm Liên Tổ 12 _20, Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Hoàng Xuân Quỳnh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40631
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1998
Địa chỉ: An Bình Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Trân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40633
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2004
Địa chỉ: Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều Ct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Mai Nguyễn Thuy Thơ

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40000
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1995
Địa chỉ: Đường 3/2, Ninh Kiều, Tpct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Trần Thị Yến Thanh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40228
Quê quán: Phong Điền - Cần Thơ
Năm sinh: 2004
Địa chỉ: Hẻm 54 Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều Tpct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Hằng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40222
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Năm sinh: 1984
Địa chỉ: Lê Bình,cái Răng, Tpct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư La Ngọc Hiếu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 39397
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Quang Phường An Khánh Quận Ninh Kiều
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Phượng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25920
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: Đường 30/4 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Huỳnh Thị Bích Thảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40096
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: An Hoà , Ninh Kiều , Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Quyền

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10680
Quê quán: Trà Ôn - Vĩnh Long
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: KTX khu A DHCT
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Kiều

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40752
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Hẻm 12 Đường 3 Tháng 2 Quận Ninh Kiều
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Diễm My

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40735
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2000
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Huỳnh Lê Anh Thư

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40644
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2001
Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Lương Phạm Thảo Vy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40652
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2003
Địa chỉ: Đại Học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiểu, Tpch
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Thị Như Hảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40064
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Tpct
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Phạm Thanh Thúy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40487
Quê quán: Bình Thuỷ - Cần Thơ
Năm sinh: 2002
Địa chỉ: Bình Thủy, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023

Gia sư Nguyễn Mỹ Xuyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 40389
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Năm sinh: 1999
Địa chỉ: Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 26/09/2023