Việc làm Quãng Ngãi   Hệ thống có 5 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 692423 Môn dạy: Tiếng Đức giao tiếp 01/04/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 06 Nguyễn nghiêm. TT la Hà tư Nghĩa Quảng ngãi
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682286 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 09/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn an hội nam 1 xã nghĩa kỳ huyện tư Nghĩa
Địa điểm: Tư Nghĩa - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682284 Môn dạy: Tiếng Hàn giao tiếp 08/03/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn an hội nam 1 xã nghĩa kỳ huyện Tư Nghĩa
Địa điểm: Tây Trà - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682168 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 21/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiem
- Địa chỉ: 501 Võ Nguyên Giap
- Môn dạy: Lý ,11
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682167 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 20/02/2024
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien
- Địa chỉ: Xóm 6-Phong Niên Thượng.
- Môn dạy: Tiếng Việt.lớp 3
Địa điểm: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Trang:  1