Gia sư Cao Bằng   Hệ thống có 20 gia sư!

Gia sư Nông Thị Thế

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37664
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1989
Địa chỉ: Tân Giang, Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Hoàng Thị Thơm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35059
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:16/03/1986
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Tống Thị Thùy Dung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12653
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:02/09/1990
Địa chỉ: phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Lê Thanh Khương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25323
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Thành Phố Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Lã Thị Ngọc Lan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37522
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:23/07/1983
Địa chỉ: Tổ 1 Phường Đề Thám Tp Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Vũ Ngọc Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24278
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:23/07/1994
Địa chỉ: Tổ 1- Phường Đề Thám- Thành Phố Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2024

Gia sư Nguyễn Văn Khánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25820
Quê quán: Nam Trực - Nam Định
Ngày sinh:21/07/1990
Địa chỉ: Km5 Phường Đề Tham Tp Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/10/2023

Gia sư Trương Ngọc Kỳ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 39920
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:08/07/1999
Địa chỉ: Tổ 4 Phường Ngọc Xuân, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/08/2023

Gia sư Đàm Thị Thu Xoan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22407
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:23/06/1991
Địa chỉ: Hoà An
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/08/2023

Gia sư Nông Thị Thanh Hảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30810
Quê quán: Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngày sinh:25/01/1992
Địa chỉ: Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/08/2023

Gia sư Đàm Thị Huyền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30351
Quê quán: Hạ Lang - Cao Bằng
Ngày sinh:26/12/1991
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Sông Hiến Tp Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/08/2023

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20337
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Hòa An Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/08/2023

Gia sư Nông Kim Thư Thư

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35397
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:27/06/1999
Địa chỉ: Km4, Đề Thám ,cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:26/08/2021

Gia sư Phạm Anh Tuấn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32378
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Nà Cạn
Giới tính: Nam
Cập nhật:26/08/2021

Gia sư Chu Quang Hiệu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29070
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Du, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:26/08/2021

Gia sư Dịch Thị Hồng Ánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24338
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Tphcm
Giới tính: Nữ
Cập nhật:26/08/2021

Gia sư Nông Thế Vũ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26119
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:11/11/1991
Địa chỉ: Km4 Đề Thám Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/08/2021

Gia sư Hoàng Quốc Thuận

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8520
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:19/01/1986
Địa chỉ: sông hiến-cao bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/08/2021

Gia sư Bùi Duy Khoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2590
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:04/11/1986
Địa chỉ: Hoà An - Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:17/11/2020

Gia sư Đàm Thị Quỳnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7528
Quê quán: Quảng Uyên - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1991
Địa chỉ: ngã ba pác cam, thị trấn quảng uyên, cao bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

1