GIA SƯ CẦN THƠ  

Lập trình Web: C#, ASP.NET MVC 3-4-5, SQL Server 2008

ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng. Do đó, để chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm lập trình chúng tôi mở lớp lập trình web Asp.Net MVC 3 trên nền ngôn ngữ C#. Thông tin về lớp được thể hiện cụ thể như sau:

1.    Giới thiệu

Chương trình được thiết kế đặc biệt theo hướng tiếp cận công việc cụ thể: phân tích, thiết kế, xây dựng Website chuyên nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình C# & ASP.NET MVC 3 kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 và sự hỗ trợ của môi trường phát triển tích hợp Visual Studio 2010.


Bằng cách sử dụng các tính năng nổi bật của ASP.NET MVC 3 so với các công nghệ khác, ASP.NET MVC 3 hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng các website một cách chuyên nghiệp, dễ dàng và nhanh chóng. Đáp ứng dựng các yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp: bảo mật, thực thi nhanh, dễ bảo trì, nâng cấp, mở rộng, tương tác được với các ứng dụng khác


2.    Mục tiêu môn học

Kết thúc môn học các bạn đạt được các mục tiêu sau : 
     - Sử dụng được công cụ Power Designer 15.x để phân tích và thiết kết hệ thống.

     - Thiết kế CSS tích hợp Menu JQuery cho Site.Master trong MVC 3.

     - Sử dụng ngôn ngữ truy vấn tích hợp LINQ.

     - Hiểu được mô hình 3 lớp MVC 3 và xây dựng các Website với ASP.Net MVC 3.

     - Triển khai được các công nghệ Ajax, LINQ, JQuery vào trong ứng dụng Web.
     - Hiểu được cách lập trình SEO với MVC 3.

Học viên có thể tự phát triển các website thương mại điện tử, Tin tức, Giới thiệu sản phẩm …


3.    Phần mềm sử dụng

     - Visual Studio 2010

     - Net Framework 4.x

     - MVC 3

     - SQL Server 2008

     - Power Designer 15.x

     - Photoshop CS3


4.    Học phí và thời lượng

      - Thời lượng: 104 giờ

    - Học phí: 3,000,000 đồng (ba triệu đồng)


5.    Giáo trình

     - Giáo trình C#, ASP.Net, .Net của Microsoft (ebook) 
     - Bài thực hành hướng dẫn thao tác từng bước trong từng chương.


6. Điều kiện theo học

     - Đã có kiến thức cơ bản về thiết kết Web, JavaScript, HTML.
     - Đã có kiến thức về 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ.
     - Có Laptop cấu hình tương đối mạnh.


7. Nội dung học chi tiết

Chương 1. Nhập môn

1.1.        Phân tích và thiết kết hệ thống

1.2.        Thiết kế CSS (CS3, HTML5), Java Script, Menu JQuery

1.3.        Thiết kế Site.Master trong MVC 3

1.4.        Microsoft SQL Server 2008

1.5.        Ngôn ngữ truy vấn tích hợp LINQ

1.6.        Tổng quan về Net Framework 4.x và Microsoft Visual Studio 2010.

1.7.        Cơ bản về ngôn ngữ C# và lập trình hướng đối tượng trên C#.

Chương 2. Lập trình ASP.Net MVC 3

            2.1.  Tìm hiểu về mô hình 3 lớp MVC 3
                        - Model

                        - Views

                        - Controlers

            2.2. Các đối tượng và công cụ trong ASP NET MVC 3

                        - ASPX

                        - Razor

                        - Ajax, Jquery …

            2.3. Lập trình theo mô hình 3 lớp MVC 3

                        - Xây dựng Site.Master

                        - Xây dựng các đối tượng Model (Linq to SQL, …)

                        - Xây dựng Controls

                        - Xây dựng các View (các web page)

                        - Bảo mật database (mã hoá RSA, MD5) và web.config

            2.4. Xây dựng website tin tức và giới thiệu sản phẩm.

Chương 3. Publish Projects và cấu hình trên Hosting


8. Thời gian và địa điểm.

- Lớp học được khai giảng thường xuyên khi đủ nhóm từ 5 học viên trở lên sẽ học.

- Địa điểm học và ghi danh:

Cần Thơ: 

     - Địa chỉ: Hội gia sư Alpha, 170/1A Quản Trọng Hoàng - Hưng Lợi - Ninh Kiều.

     Liên hệ: 0932 836 026 (gặp thầy Pha)

Vĩnh Long:

     - Địa chỉ: Trung tâm tin học Nam Việt, Phú Quới – Long Hồ - Vĩnh Long.

     Liên hệ: 0909.141.661 (gặp thầy Phúc)

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY  
LẬP TRÌNH ASP.NET MVC 3 - CHUYÊN ĐỀ, CHỨNG CHỈ TIN HỌC TẠI CẦN THƠ
Họ tên: ( * )
Điện thoại: ( * )
Chọn Quận / Huyện:
Điạ chỉ: ( * )
Số buổi học / 1 tuần: ( * )
Số người học: ( * )
Yêu cầu khác:
 
DANH SÁCH GIA SƯ  

Gia sư Nguyễn Tấn Phú

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2225
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 10/06/1988
Địa chỉ: 138/100A Trần hưng Đạo, Ninh Kiều , TP Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 10/07/2018