Gia sư

  Hệ thống có 18530 gia sư.

Gia sư Hà Thanh Nhi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8059
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 20/11/1990
Địa chỉ: KTX, Đại học Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Lê Nguyễn Diễm Hương

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0815
Quê quán: Châu Thành - Long An
Ngày sinh: 01/04/1993
Địa chỉ: KTX - Đại học Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Lê Thị Kim Nga

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0833
Quê quán: Chợ Gạo - Tiền Giang
Ngày sinh: 29/05/1992
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Đoàn Hoàng Hà Xuyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0254
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 05/06/1922
Địa chỉ: 218 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Thái Thị Út Hồng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT1234
Quê quán: Mỏ Cày Nam - Bến Tre
Ngày sinh: 26/04/1993
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Nguyễn Kiều

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1092
Quê quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Ngày sinh: 10/06/1994
Địa chỉ: 12/6 hem 3,duong 30/4,phuong Xuan Khanh,quan Ninh Kieu,thanh pho Can Tho
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Hồ Bảo Châu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0832
Quê quán: Phong Điền - Cần Thơ
Ngày sinh: 08/05/1993
Địa chỉ: Phong Điền, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Võ Thu Thảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0477
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 09/03/1993
Địa chỉ: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Lê Thanh Hảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11926
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 15/07/1995
Địa chỉ: nhà trọ Kiều Hạnh đường 3/2 Ninh Kiều Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Trịnh Thị Ory

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0939
Quê quán: Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
Ngày sinh: 06/03/1991
Địa chỉ: nhà trọ 27/4 Mậu thân - Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Võ Thị Tố Ni

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5208
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 10/09/1992
Địa chỉ: 132/28 P.HƯNG LỢI Q.NINH KIỀU TP.CẦN THƠ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Trương Văn Trí

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0486
Quê quán: Bình Đại - Bến Tre
Ngày sinh: 24/05/1992
Địa chỉ: 43D/3-2/Xuân Khánh -Ninh Kiều-Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Võ Văn Hòa

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0211
Quê quán: Phú Quốc - Kiên Giang
Ngày sinh: 01/01/1992
Địa chỉ: Dãy B,6B hẻm 17 đường Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Nguyễn Văn Điền

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0640
Quê quán: Thạnh Trị - Sóc Trăng
Ngày sinh: 17/08/1990
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Bùi Mộng Chi

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0388
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh: 27/01/1990
Địa chỉ: 51G5 Hẻm 51, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Trần Thị Thơ

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0579
Quê quán: Thới Bình - Cà Mau
Ngày sinh: 01/01/1991
Địa chỉ: Đường 3/2, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Kim Đồng

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0109
Quê quán: Long Hồ - Vĩnh Long
Ngày sinh: 16/02/1992
Địa chỉ: 95/43A Mậu Thân_Xuân Khánh_NK_CT
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Lê Anh Duy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 0292
Quê quán: TP. Tân An - Long An
Ngày sinh: 01/03/1992
Địa chỉ: Phòng 3, C11, KTX DHCT
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Trần Trọng Tính

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT0136
Quê quán: TP. Cà Mau - Cà Mau
Ngày sinh: 19/09/1989
Địa chỉ: Hẽm 51 đường 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016

Gia sư Bùi Anh Duy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: CT1175
Quê quán: Bình Tân - Vĩnh Long
Ngày sinh: 08/09/1992
Địa chỉ: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/10/2016